Otevřený dopis předsedovi Volebního výboru PSČR

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Volebního výboru PSČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Otevřený dopisPraha 6. února 2012

Vážený pane předsedo,


obracím se Vám jménem republikového výboru Odborového svazu Media, tedy svazu, který sdružuje odboráře českých médií veřejné služby.
Chceme se důrazně ohradit proti skutečnosti, která poškozuje věrohodnost Rady Českého rozhlasu a která budí oprávněné pobouření jak v řadách zaměstnanců médií veřejné služby, tak značné části laické veřejnosti. Jestliže člen Rady ČRo pan Antonín Zelenka přijal místo vedoucího tiskového odboru Ministerstva školství ČR, pak zjevně porušuje zákon 484/1991 o Českém rozhlasu, v němž se – v § 5, odstavci 1 – výslovně praví, že …“členství v Radě je neslučitelné….s jakoukoli funkcí ve veřejné správě“.
Vážený pane předsedo, považujeme za nepochopitelné, že z tohoto evidentního porušení zákona nevyvodila předsedkyně Rady ČRo okamžitě náležité důsledky a nevyzvala pana Zelenku, aby z funkce radního neprodleně odstoupil. Namísto toho paní Jaklová poukazuje na stejné porušení zákona, k němuž došlo v minulosti (u paní radní Ptáčkové) a řešení současného přestupku proti zákonu nechává alibisticky na poslanecké sněmovně (viz článek na serveru novinky.cz - http://www.novinky.cz/krimi/258205-ministr-skolstvi-celi-kritice-kvuli-zelenkovi.html). Jednoznačně negativní reakce médií na tuto skutečnost dávají dostatečný důkaz, že Rada ČRo ztratila svou věrohodnost. Musím konstatovat, že je to už poněkolikáté, kdy Rada ČRo pod vedením paní Jaklové problémy spíše přehlíží, než aby je řešila. Máme v tuto chvíli mimo jiné na mysli zejména neschopnost a nevůli Rady ČRo vyvodit důsledky a nechat prošetřit trestní odpovědnost za zjevné nehospodárnosti, k nimž došlo při rekonstrukci budovy ČRo na pražských Vinohradech. Přes výzvu, kterou jsme Radě ČRo v této věci adresovali v roce 2011, se její předsedkyně paní Jaklová odmítla věcí dále zabývat s absurdním odkazem na to, že odvolání bývalého ředitele Ing. Kasíka bylo dostatečným řešením ekonomických ztrát, k nimž při rekonstrukci došlo.
Odpovědností této Rady ČRo je nepochybně i několikaleté provizorium ve vedení této instituce, které se do fungování rozhlasu veřejné služby negativně projevilo zejména v koncepčních otázkách.
Domníváme se, vážený pane předsedo, že Rada Českého rozhlasu dávno ztratila pod vedení Mgr. Jaklové důvěryhodnost a měla by být odvolána ve shodě s § 6, článkem 3 zmíněného zákona.
S úctou

Mgr. Jiří Hubička
předseda OS Media

Na vědomí: generální ředitel ČRo
Rada Českého rozhlasu
 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty