Otevřený dopis premiérovi

V Praze, 13. ledna 2012


Vážený pane premiére,


obracím se na Vás jménem Odborového svazu Media, tedy organizace, jež zastřešuje odboráře všech českých veřejnoprávních médií, jež nejen hájí zájmy jejich zaměstnanců, ale současně také dbá o respektování a uchování základního poslání médií veřejné služby u nás.

S velkým znepokojením sledujeme vývoj v Maďarsku, kde přijetí a bezohledná aplikace nového mediálního zákona daly prostor pro otevřený útok na svobodu slova, likvidaci nepohodlných a vůči vládě nedostatečně loajálních novinářů a tím pro naprosté ovládnutí celé maďarské mediální sféry jednou vládnoucí stranou. Není sporu o tom, že dění na maďarské mediální scéně je jen jakýmsi vrcholkem ledovce ve spektru mnoha dalších problematických rozhodnutí maďarské vlády, jedním z kroků, které ve svém úhrnu vedou k potlačení demokratických principů v této zemi, k likvidaci základních demokratických hodnot. Postup směrem k popření demokracie se maďarské vládě podařilo rychle a bez diskuse s opozicí zakotvit v Ústavě.

Sledujeme velmi pozorně vývoj v Maďarsku včetně masivních protestů, které vládní rozhodnutí v maďarské společnosti budí. Nejnovější vlna demonstrací, které se odehrály na přelomu roku a které reagovaly mimo jiné na hromadné propouštění novinářů a odborářů z maďarské televize, nás přesvědčuje, že k tomuto dění nemůžeme zůstat lhostejní.

Obracíme se proto na Vás, vážený pane premiére, jakožto na nejvyššího představitele státní moci v naší republice, abyste se situací v Maďarsku, zejména pak situací v oblasti mediální sféry, blíže zabýval a veřejně vyjádřil svůj postoj směrem k politické reprezentaci Maďarska. Víme o tom, že jste se s maďarským premiérem Orbánem setkal 15. prosince v Budapešti. Podle informací tisku se však Vaše jednání týkalo výhradně ekonomických témat.

Jsme přesvědčeni, že situace v Maďarsku, zejména pak v maďarských médiích, představuje potenciální riziko i pro celou řadu dalších zemí. Omezování svobody projevu není zdaleka jen problémem Maďarů. K pokusům zasahovat do svobody médií veřejné služby dochází nejen v zemích na východ od naší republiky, ale i v zemích, kde demokratický vývoj má mnohem delší tradici (příklady bychom našli v Itálii, Francii, Rakousku…). A jistě také víte, že se pokusy o stranické ovládnutí médií objevovaly a objevují i u nás, neboť systém voleb mediálních rad to umožňuje.

Domníváme se, vážený pane premiére, že podobně jako v posledních dnech vyjádřili své znepokojení nad vývojem v Maďarsku například americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová a šéf francouzské diplomacie Alain Juppé, měl byste v této věci oslovit pana premiéra Orbána i Vy a vyjádřit svůj názor na vývoj v Maďarsku. Dal byste tak jasný signál veřejnosti, že v České republice je podobný vývoj jako v Maďarsku zcela nemyslitelný.Děkuji za pochopení.
S úctou


Mgr. Jiří Hubička v.r.
předseda OS Media


Vážený pan
Petr Nečas
předseda vlády České republiky


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty