Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR
JUDr. Michal Hašek
člen Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR
V Praze dne 28. května 2011
Vážení páni poslanci,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem a dovolujeme si vyslovit protest proti způsobu, jakým proběhla 26. května t.r. schůze Volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navzdory příslibům, že letošní důležitá dovolba do mediálních rad nebude opomíjet profesní organizace a věrohodné osobnosti veřejného života, volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zcela neomylně vyřadil většinu kandidátů profesních organizací. V seznamu nominovaných kandidátů, ze kterých mají být radní sněmovnou zvoleni, se jako výsměch celé společnosti objevují typičtí mediální dinosauři, lidé, kteří procházejí mediálními radami jako osvědčení političtí lobisté a jsou spoluodpovědní za současný stav v médiích veřejné služby.

Jiří Florian a Pavel Hazuka způsobili skandální a chaotickou situaci v Českém rozhlase, vystupovali naprosto nekvalifikovaně proti rozhlasové stanici pro mladé Rádio Wave a multimediálním službám.
Bývalý místopředseda Rady ČT Ladislav Miler, působil v sedmdesátých letech na ministerstvu kultury a na ÚV KSČ v oddělení proslulého "normalizátora" Müllera. Zatajil před poslanci tato fakta ve svém životopise, nebo je poslanci záměrně přehlédli?
Kandidát do Rady ČT Jan Bohdal působil již jako radní České tiskové kanceláře. Podílel se výrazně na dosazení Radima Hrehy do funkce generálního ředitele ČTK, když zatajil Hrehovo selhání v roli generálního ředitele Slovenské televize a přesvědčil další radní, aby pro něj hlasovali. Rada ČTK následně volbu zrušila a Radim Hreha se dodnes o výsledek tendru soudí. Už tato chaotická situace by měla poslance důrazně varovat. Jan Bohdal s Radimem Hrehou pracují pro společnost Česká média lobisty Jaroslava Berky, který vyrábí pro ČT pořady. To je evidentní střet zájmů, v západních demokraciích zcela nepřijatelný.
Dalším kandidátem PS je pan Daniel Novák, který se proslavil v roli člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2006 výletem do Čínské lidové republiky za peníze daňových poplatníků. V zemi, kde vládne komunismus a cenzura a média jsou v rukou státu, se vzdělával v mediálním prostředí ! Jak významným reprezentantem společenských organizací je Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, která Daniela Nováka nominovala ? Začátkem letošního února ministr školství Josef Dobeš ve sněmovně řekl, že MŠMT zahájilo se školou správní řízení o omezení akreditace. Akreditační komise navrhla, aby škola nesměla přijímat nové studenty ke studiu některých programů v několika oborech.

Ukazuje se, že nejrůznější obskurní spolky opět předvedly předem domluvenou frašku při dosazování partajních kádrů do veřejného života.
Podle jakých hodnotových kritérií, páni poslanci, jste upřednostnili TJ Dolní Třebonín nad Masarykovou univerzitou v Brně a Českým filmovým a televizním svazem a Asociací režisérů a scénáristů? Co Vás vedlo k tomu, že jste oba osobně velmi neústupně vystupovali proti kandidatuře bezúhonného člověka, muže s občansky statečnými postoji a špičkového odborníka v oboru, doc. PhDr. Jiřího Voráče, Ph.D., vedoucího Ústavu filmu a audiovizuální kultury ? Přitom vám prokazatelně nevadí Jan Beer, který strávil ve vězení šest let za tunelování svazáckého majetku, stál za kandidaturou pornoherečky Dolly Buster do Evropského parlamentu, a jeho jedinou mediální kvalifikací je role redaktora v pornočasopisu.

Rádi bychom znali vaši odpověď na naše výhrady.

Étos listopadové revoluce sliboval, že na posty služby veřejného zájmu se nedostanou žádné „kádrové rezervy“, že bude vytvořen systém, který bude zákonitě generovat a vyžadovat skutečné odborníky a bezúhonné občany. Český filmový a televizní svaz, Asociace režisérů a scénáristů nabídly po několikáté poslancům kvalifikované kandidáty. Volební výbor některé z nich odmítl již v tomto výběru a tím, že navrhl několik kandidátů, kteří neodpovídají požadavkům kvalitních kandidátů s čistou minulostí, potvrdil setrvávání v manýrech komunistického režimu, který dosazoval do veřejného života pouze své partajní nomenklaturní kádry.

V době, kdy je důvěra občanů v demokratický systém tak hrubě narušena, je tento systém stranických obchodů a rozdávání trafik dalším nebezpečným krokem. Je naprostým popřením všech veřejných slibů politiků o změně voleb do mediálních rad. Jako bezpodmínečně nutné se ukazuje připravit novou mediální legislativu, zavést jmenování mediálních rad podle západoevropského modelu z nezpochybnitelných institucí, společenských organizací a politických stran. Což je mimo jiné jedním z požadavků nově vzniklého občanského sdružení Veřejnost proti korupci.

Společně s dalšími uměleckými, vědeckými obcemi a sdruženími uděláme vše pro to, abychom občany informovali o nepřijatelném jednání Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Výkonný výbor FITESu
Pod nuselskými schody 3
120 00 Praha 2
info@fites.cz

Rada ARASu
Karlovo nám. 19
120 00 Praha 2
info@aras.cz

Odborový svaz MEDIA (svaz sdělovacích prostředků veřejné služby)
nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Na vědomí:

RNDr. Petr Nečas, předseda ODS
Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09
Mgr. Radek John, předseda strany Věci veřejné
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny ČR
JUDr. Vlasta Parkanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR
ThDr. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty