Zásadní protest proti ozbrojenému útoku maskovaného komanda vojenské policie


Předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předsedovi Senátu Parlamentu ČR
Předsedovi vlády ČRVážení nejvyšší ústavní činitelé,

Republikový výbor Odborového svazu Media a výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze vyjadřují zásadní protest proti pátečnímu ozbrojenému útoku maskovaného komanda vojenské policie v budově zpravodajství České televize. Česká republika se tímto bezprecedentním násilným aktem proti televizi veřejné služby zařadila mezi státy, ve kterých se proti svobodnému šíření informací zasahuje stejně, jako proti nebezpečným zločineckým mafiím. Mezi takové země rozhodně patřit nechceme. Podobný zásah je totiž v příkrém rozporu se zásadami demokracie, jimiž se ČR a její vlády v posledních dvaceti letech zaštiťují.
Přestože v tuto chvíli není jasné, zda šlo o cílenou a politicky posvěcenou demonstraci síly a snahu odstranit případné důkazy o porušování zákonů, či o ryzí diletantství ambiciózního choromyslného jedince, vyzýváme nejvyšší představitele České republiky, aby se proti podobným praktikám se vší rozhodností postavili a zároveň se zasadili o důsledné vyšetření tohoto nehorázného incidentu, který v civilizovaných zemích nemá obdoby.
V Praze 12. března 2011Adam K o m e r s , v.r.
místopředseda OS Media

Jiří H u b i č k a ,v.r.
předseda OS Media

Antonín D e k o j , v.r.
předseda NOO ČT v Praze


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty