Tisková zpráva Odborového svazu Media


OS MEDIA vyjadřuje plnou podporu krokům, které podniká Nezávislá odborová organizace České televize. Skutečnosti, které v poslední době vyšly najevo, a to jak ve vztahu k výběrovým řízením, jež vypsal management České televize s tichou podporou Rady České televize a stejně tak stále nevyjasněné okolnosti provázející minulá rozhodnutí spojená s rekonstrukcí budovy Českého rozhlasu, především povážlivě snižují důvěryhodnost těchto institucí v očích veřejnosti a vyvolávají rostoucí znepokojení nejen mezi zaměstnanci obou veřejnoprávních médií.
OS Media dlouhodobě sleduje konání mediálních rad a soustavně upozorňuje rozhodující politické orgány na ta jejich rozhodnutí, která jdou proti zájmu perspektivního rozvoje veřejnoprávního vysílání, která dokonce v mnohém vyvolávají oprávněná podezření z osobní podjatosti, či dokonce podpory oněch kroků managementů, jež mohou být na hraně zákona.
V této situaci považujeme rozhodnutí NOO ČT podat trestní oznámení na neznámého pachatele za logický a prakticky jediný možný krok, jak vnést jasno do spleti nevyjasněných otázek. Jsme však hluboce přesvědčeni, že je to krok dílčí, na který musí navázat kroky další. Vyšetření a vyvození důsledků z dosavadních pochybení, pokud se prokážou, je nezbytné. Ale budoucnost vývoje médií veřejné služby potřebuje změny zásadnější a systémové.
Odborový svaz Media se nedávno obrátil na všechny poslanecké kluby a na ministra kultury, aby upozornil na stále se zhoršující úroveň konání mediálních rad a vyzval tyto politické orgány, aby se zasadily o co nejrychlejší vypracování nového zákona o České televizi a Českém rozhlase. Zásadní změnu musí doznat především systém jmenování mediálních rad, systém, který by zamezil dosavadní praxi, kdy jsou za členy rad nominováni lidé, kteří nejsou obecně uznávanými a respektovanými autoritami s hlubokým kulturním zázemím, ale kteří naopak představují pouze poslušné nástroje mocenských sil.
Odborový svaz Media je připraven se na tvorbě nových mediálních zákonů aktivně podílet.

V Praze dne 3.listopadu 2010
Za OS Media Jiří Hubička, předseda

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty