Stanovisko OSMEDIA ke stávce dopraváků

ODBOROVÝ SVAZ MEDIA

se bezvýhradně připojuje k Prohlášení Výkonného výboru NOO ČT v Praze, jímž odboráři České televize vyjádřili svou podporu stávce dopraváků.
Ve svém prohlášení televizní odboráři naprosto přesně pojmenovávají podstatu problému, který vyvolala politická reprezentace a který se mnohá média a mnozí politici pokoušejí dezinterpretovat.
Snaha převalit důsledky nehospodárnosti, špatných rozhodnutí, chamtivosti, korupce, kariérismu a zlodějství na bedra řadových zaměstnanců se projevuje stejně tak ve sféře naší dopravy, jako v jiných oblastech, média nevyjímaje. Stávka je sice krajním krokem, ale v okamžiku, kdy zpupnost a bezohlednost politiků překračuje setrvale přijatelné meze, je prostředkem nevyhnutelným.
Neochota vzdát se třeba jen zlomku svých privilegií a prebend, již dávají zákonodárci bezostyšně najevo, přičemž farizejsky kážou o zadlužení dalších generací a nutnosti šetřit prostředky, které vytahují z kapes daňových poplatníků, vyžaduje radikální odpověď.

Jménem Republikového výboru OSMedia

Mgr. Jiří Hubička

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty