Otevřený dopis OSMEDIA Radě ČT


Vážený pane předsedo,
jménem Republikového výboru Odborového svazu Media chci vyjádřit hluboké znepokojení nad výsledky 1. kola výběrového řízení na nového generálního ředitele České televize.

V historii médií veřejné služby, která se datuje do začátku 90. let, se v čele České televize i Českého rozhlasu vždy osvědčily takové osobnosti, které v sobě integrovaly především široké spektrum vzdělání, schopnost vnímat a tvůrčím způsobem podporovat všechny složky veřejnoprávního vysílání, a to nejen prvky zpravodajské a publicistické, ale také četné sféry uměleckého programu. Rozvoj a rozkvět zažívala tato média především v etapách, kdy v jejich čele stanuly osobnosti s přirozenou lidskou autoritou, bez napojení na politickou sféru, tedy osobnosti schopné samostatného a nezávislého rozhodování.

Tehdy se obě média profilovala ve smyslu základních úkolů, které jim k veřejné službě náleží plnit a nepokoušela se získávat širší diváckou obec příklonem k typu pořadů, jež nabízejí soukromá média.
S politováním musíme konstatovat, že mezi kandidáty, kteří rozhodnutím Rady České televize postoupili do druhého kola výběrového řízení, takovou osobnost nenalézáme. Naopak, s neskrývaným údivem konstatujeme, jak u většiny finálových kandidátů lze pozorovat přímé napojení na politické strany a lobbyistické skupiny. Projekty, které členové Rady ČT shledali jako nejlepší, jsou navíc plné populistických proklamací v přímém rozporu s možnostmi jakéhokoli rozvoje nezávislého média veřejné služby.

Proto vyzýváme Radu České televize, aby tuto nominaci ještě zvážila a pokusila se doplnit výběr o kandidáta, který by očekávané a žádané schopnosti přesvědčivě naplňoval a nebo stávající výběrové řízení raději okamžitě zrušila, protože reálně hrozí nevratné škody nedozírných rozměrů.


S pozdravem
Mgr. Jiří Hubička
předseda OSMEDIA

Vážený pan
Jiří Baumruk
předseda Rady České televize

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty