OS MEDIA

                                 

                                                                      

Otevřený dopis OSMEDIA Radě ČT


Vážený pane předsedo,
jménem Republikového výboru Odborového svazu Media chci vyjádřit hluboké znepokojení nad výsledky 1. kola výběrového řízení na nového generálního ředitele České televize.

V historii médií veřejné služby, která se datuje do začátku 90. let, se v čele České televize i Českého rozhlasu vždy osvědčily takové osobnosti, které v sobě integrovaly především široké spektrum vzdělání, schopnost vnímat a tvůrčím způsobem podporovat všechny složky veřejnoprávního vysílání, a to nejen prvky zpravodajské a publicistické, ale také četné sféry uměleckého programu. Rozvoj a rozkvět zažívala tato média především v etapách, kdy v jejich čele stanuly osobnosti s přirozenou lidskou autoritou, bez napojení na politickou sféru, tedy osobnosti schopné samostatného a nezávislého rozhodování.

Tehdy se obě média profilovala ve smyslu základních úkolů, které jim k veřejné službě náleží plnit a nepokoušela se získávat širší diváckou obec příklonem k typu pořadů, jež nabízejí soukromá média.
S politováním musíme konstatovat, že mezi kandidáty, kteří rozhodnutím Rady České televize postoupili do druhého kola výběrového řízení, takovou osobnost nenalézáme. Naopak, s neskrývaným údivem konstatujeme, jak u většiny finálových kandidátů lze pozorovat přímé napojení na politické strany a lobbyistické skupiny. Projekty, které členové Rady ČT shledali jako nejlepší, jsou navíc plné populistických proklamací v přímém rozporu s možnostmi jakéhokoli rozvoje nezávislého média veřejné služby.

Proto vyzýváme Radu České televize, aby tuto nominaci ještě zvážila a pokusila se doplnit výběr o kandidáta, který by očekávané a žádané schopnosti přesvědčivě naplňoval a nebo stávající výběrové řízení raději okamžitě zrušila, protože reálně hrozí nevratné škody nedozírných rozměrů.


S pozdravem
Mgr. Jiří Hubička
předseda OSMEDIA

Vážený pan
Jiří Baumruk
předseda Rady České televize

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty