Otevřený dopis Radě Českého rozhlasu


Vážený pane předsedo,
jménem Odborového svazu Media musím vyjádřit velké znepokojení nad jednáním Rady ČRo, především nad způsobem, jakým přistoupila k odvolání generálního ředitele Václava Kasíka.
Toto znepokojení nevyplývá rozhodně z toho, že bychom Václava Kasíka považovali za dobrého manažera. Uvědomujeme si, že pod jeho vedením došlo k celé řadě případů poškození pověsti Českého rozhlasu, rovněž interní vztahy v rozhlase se během doby jeho rozhlasového působení vyvíjely velmi nepříznivě.

Odborová organizace v Českém rozhlase se setkala s řadou zcela nepřípustných postupů, které bývalý generální ředitel vůči odborům uplatňoval, včetně vyhrožování, především pak s despektem vůči zaměstnancům, také s evidentním porušováním zákoníku práce. Naprostá většina zaměstnanců si v průběhu Kasíkova desetiletého působení uvědomila a stále naléhavěji uvědomuje mnoho manažerských pochybení a nedostatků, jež ve svých důsledcích poškodily program a snížily reputaci veřejnoprávního rozhlasu. Proto rozhodnutí o jeho odvolání bychom s úlevou přijali už dávno.

Jestliže ale Rada chtěla svým krokem přispět k řešení naznačených problémů, měla postupovat co nejvíce transparentně, věcně a pro veřejnost čitelně, jak to odpovídá médiu veřejné služby, které je financováno z koncesionářských poplatků. Obávám se, že se tak nestalo. Argumenty, které pro odvolání vznesla Rada ČRo, působí nedostatečně a nepřesvědčivě. Zaměřují se na jednotlivosti a vůbec nehodnotí celkové působení Václava Kasíka ve funkci.
Rada při formulaci svých důvodů téměř nepřihlédla k vážným problémům, které Kasíkovo působení vyvolalo uvnitř rozhlasu, ve vztahu ke koncesionářům nebyl tento krok náležitě a transparentně vysvětlen a vzbudil rozpaky a pochybnosti.

Všechny neprůhledné okolnosti, na které veřejnost právem poukazuje, navíc bohužel prohlubují obavy, že Rada nejedná nezávisle, že plní jakousi objednávku, že na každý pád v hlavním zorném úhlu jejího konání není zřetel na oprávněné zájmy veřejnosti. Objevila se závažná podezření o spojení jednotlivých členů Rady s politiky, při kterém se uplatňují jakési zákulisní, veřejnosti neznámé dohody.
Odboráři vítají odvolání Václava Kasíka z funkce generálního ředitele Českého rozhlasu, ale způsob, jímž bylo provedeno, vyvolává vážné obavy o budoucnost České rozhlasu.

A co je nejpodstatnější – poslední kroky Rady ČRo vzbuzují nedůvěru a navozují otázku, zda volba nového generálního ředitele proběhne za skutečně regulérních podmínek, za uplatnění objektivních kritérií a zda tedy přinese pozitivní předpoklady pro další rozvoj veřejnoprávního rozhlasu.

Ze všech uvedených důvodů jsme dospěli k názoru, že jednání Rady ČRo nenaplňuje parametry, které na činnost Rady klade zákon o veřejnoprávním vysílání. Členové Rady Českého rozhlasu by měli z těchto pochybností vyvodit odpovědnost a veřejnosti i zaměstnancům Českého rozhlasu daleko lépe vysvětlit důvody výměny na postu generálního ředitele. Zároveň musí zajistit, aby výběr nového generálního ředitele byl co nejtransparentnější a aby byla vyvrácena podezření o zákulisních politických dohodách.
Odborový svaz Media je připraven k této transparentnosti přispět, například účastí svých zástupců při jednáních v rámci výběrového řízení.


Mgr. Jiří Hubička
předseda Odborového svazu Media

Vážený pan
Ing. Jiří Florian
předseda Rady Českého rozhlasu
Praha

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty