Otevřený dopis Radě ČTK


Vážení členové Rady ČTK,
obracím se na Vás jménem republikového výboru odborového svazu Media. Tento svaz detailně sleduje dění ve veřejnoprávních médiích, která po odborové linii zastupuje, stejně tak věnuje pozornost jednáním rad, zejména těm jejich krokům, jež zásadně ovlivňují chod médií veřejné služby.

Nedávné rozhodnutí Rady ČTK, jímž byl do role ředitele této nejvýznamnější české tiskové agentury zvolen pan Radim Hreha, výbor OSMedia doslova šokovalo. Poté, kdy jsme se z dostupných materiálů seznámili se všemi okolnostmi životopisu pana Hrehy, poté, kdy jsme je konfrontovali s osobními zkušenostmi našich kolegů z ČT, kteří mediální působení pana Hrehy pocítili na vlastní kůži, považujeme za nezbytné vyslovit formou otevřeného dopisu velké znepokojení a zásadní nesouhlas s tímto krokem.

V souvislosti s tím musíme Radě ČTK položit několik otázek:
- byla Rada skutečně informována o všech souvislostech dosavadního působení pana Hrehy, zejména o okolnostech jeho odvolání z významných funkcí jak v ČT, tak především ve Slovenské televizi, kde bylo důvodem jeho odvolání „manažerské selhání“ a výrazné zhoršení finanční situace?

- byla rada informována skutečně o všech minulých profesních i politických aktivitách pana Hrehy, včetně jeho členství v politických stranách?
- uvědomila si rada všechna rizika, která pro fungování ČTK znamená skutečnost, že profesní minulost pana Hrehy je spjata s lobbyistickým tendenčním médiem?

Rozhodnutí Rady ČTK vyvolává obavy, že se její členové ocitli pod tlakem politických a lobbyistických vlivů, které se v mnoha rysech a krocích projevují rovněž v rozhodnutích Rady České televize a Českého rozhlasu.

S vědomím všech těchto okolností a z nich vyplývajících rizik se obracíme na členy Rady ČTK s výzvou, aby na první místo svého konání postavili zájem veřejnosti i zájem podniku, jehož dosavadní nezávislé fungování a příznivé hospodářské výsledky by mohly být dosazením nekompetentního manažera zmařeny.

Žádáme Radu ČTK, aby své rozhodnutí o obsazení funkce ředitele ČTK ve světle všech nových zjištění přehodnotila. Současně s tím republikový výbor OSMedia nabízí Radě ČTK konstruktivní dialog.

Za Republikový výbor OSMedia

Mgr. Jiří Hubička, předseda

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty