Stanovisko republikového výboru OSMedia


Republikový výbor OSMedia považuje za nezbytné vyjádřit se k dění, které rozpoutala Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky kolem volby ředitele ČTK.

Odborový svaz média si rozhodně neosobuje právo zasahovat do pravomocí, které ve vztahu k volbě ředitele náleží výhradně Radě ČTK. Po srpnové volbě, v níž Rada na post ředitele dosadila pana Hrehu, shledali členové republikového výboru Svazu Media, který má v popisu své práce dbát o zachování dobrých profesních podmínek pro zaměstnance a proto také dbát o nezávislé a kvalitní fungování veřejnoprávních médií, nutnost vyjádřit svůj nesouhlas s volbou člověka, jehož pracovní životopis vyvolává v každém soudném, jakkoli osobně nezaujatém pozorovateli, pochybnosti. Výbor OSMedia proto pouze položil Radě ČTK několik otázek, které měly za cíl zjistit, zda si Rada uvědomuje rizika, jež jmenování pana Hrehy do ředitelské funkce může představovat. Ukázalo se, že rada skutečně řadu okolností neznala (ať už si je předem sama nezjistila, či jí byly některé zatajeny – v obou případech je to špatně).

Pokud se Rada rozhodla svůj verdikt změnit, je to opět jen a jen v její pravomoci. Stálá komise PS pro sdělovací prostředky má přirozeně právo žádat Radu o vysvětlení jejích kroků. Je však velmi zarážející, že při diskusi, kterou Komise s Radou vedla, byly otázky související s profesními a osobnostními předpoklady pana Hrehy pro řízení důležité veřejnoprávní tiskové agentury, zcela opomenuty a celá debata se stočila výhradně na procesní záležitosti. Způsob, jakým Rada ČTK změnu svého rozhodnutí provedla, nehodláme soudit. Rozhodně však nesouhlasíme s tím, aby při řešení právních konsekvencí celého případu byla zcela opomenuta otázka perspektivy dosud bezchybně fungující zpravodajské agentury.

Vehemence, s níž Stálá komise PS prosazuje uchování ředitelského postu pro pana Hrehu, stejně jako fakt, že předseda komise poslanec Jandák neváhal použít pohrůžek odvolání Rady, jsou zřetelným politickým zásahem do nezávislosti Rady ČTK. Věříme, že se většina členů rady nenechá otevřenými výhrůžkami politiků zastrašit a nadále bude jednat pouze ve prospěch veřejnosti a v zájmu České tiskové kanceláře.

Celá kauza vyvolává potřebu vrátit na stůl otázku způsobu volby rad, který Sněmovna v posledních dnech opět ponechala výhradně v rukou představitelů stran, tedy v pravomoci pouze Poslanecké sněmovny. Velmi výstižně se v té souvislosti vyjádřil Karel Hvížďala, který v souvislosti s jednáním SKPS pro Radiožurnál řekl: „Kdyby tu platila standardní pravidla, nemohl by nikdo Radě ČTK vyhrožovat odvoláním, protože radní i ředitele všude v Evropě může před skončením mandátu odvolat jen soud. Tato situace zřetelně hovoří o tom, že stále žijeme v posttotalitním státě, kde si politici uzurpují příliš velkou moc: hlavní boj o nezávislost veřejnoprávních médií tedy stojí stále před námi.“


Jménem výboru OSMedia

Mgr. Jiří Hubička
předseda

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty