Reakce na vystoupení poslance Jandáka k situaci v ČTK

V Praze dne 14. prosince 2009


Vážený pane poslanče,


ve svém vystoupení na plénu Poslanecké sněmovny dne 10.12. t.r. jste při projednávání zprávy o situaci v České tiskové kanceláři v několika souvislostech zmínil podíl, kterým do celé kauzy kolem ČTK vstoupil Odborový svaz Media. Protože to nebylo poprvé, kdy jste tuto skutečnost vylíčil nepřesně a značně zkresleně, musím se proti Vašim tvrzením ohradit a uvést je na pravou míru.

Není totiž pravda, jak jste vylíčil ve svém expozé, že by republikový výbor OSMedia ve svém dopise, který zaslal Radě ČTK, „šířil polopravdy a dokonce lži“.
V uvedeném dopise republikového výboru OSMedia byly obsaženy tři otázky, jež jsme považovali za nezbytné Radě ČTK položit. Ony otázky směřovaly ke zjištění, zda si Rada ve chvíli, kdy vynesla svůj výrok o volbě nového ředitele ČTK, uvědomila a zda vůbec znala všechny okolnosti, jež profesní životopis jmenovaného kandidáta provázejí a jež jsou známy z veřejně dostupných materiálů.

K našemu velkému překvapení se ukázalo, že Rada celou řadu okolností skutečně neznala, ať už proto, že si je předem nezjistila, nebo proto, že je jmenovaný kandidát zamlčel.
Tyto tři otázky, které byly motivovány výhradně zájmem a obavou o budoucnost ČTK a snahou zabránit jejímu možnému splynutí se soukromými podnikatelskými subjekty, které uvedený kandidát prokazatelně v minulosti reprezentoval, nesměřovaly k prosazení žádného jiného kandidáta. Nebyly žádnou nátlakovou akcí.

Stejně tak mylná je Vaše informace, kterou jste uvedl dále - a sice, že… „po následném protestním dopise OSMedia se sešli její členové (Rady ČTK) s představiteli OS Media, kteří v čele s redaktorem České televize Adamem Komersem vyvíjeli na členy Rady jednoznačný nátlak, aby své rozhodnutí o volbě Radima Hrehy revokovali.“

Republikový výbor OSMedia nabídl v předmětném dopise Radě ČTK možnost konstruktivního dialogu. Rada ČTK tuto nabídku přijala, na řádné zasedání nás pozvala a při tomto setkání došlo k věcné výměně názorů a stanovisek, což je v demokratické diskusi zcela běžné. Členové republikového výboru si ani v nejmenším neosvojovali právo vyvíjet na radní jakýkoli nátlak, naopak jsme hned v úvodu jasně deklarovali, že nepřicházíme situaci nijak vyostřovat a že veškerá zodpovědnost za další vývoj a směřování ČTK je výhradně na Radě ČTK. Jak se v průběhu diskuse ukázalo, radní ve své většině shledali argumenty, jež si na podnět OSMedia ověřili, za závažné a opodstatněné.

Způsob, jakým se Rada ČTK rozhodla situaci vyřešit, sice ani my nepovažujeme za příliš šťastný, nicméně musíme konstatovat, že v debatě, která se posléze nad tímto nezávislým a většinovým rozhodnutím Rady ČTK rozproudila na půdě Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, shledáváme naopak silný politický tlak na Radu ČTK. Jakkoli ve svém vyjádření prohlašujete, že …“smyslem (zprávy) nebylo hájit Radima Hrehu“…, Vaše osobní snaha potrestat radu za její (revokované) rozhodnutí je tak nápadná, že v ní tendence za každou cenu dosadit tohoto kandidáta do čela ČTK je nepochybná.

Vážený pane poslanče, chceme věřit, že Vaše reakce, které jste při projednávání této kauzy ve sněmovně projevil, jsou pouze výsledkem Vaší nepřesné informovanosti. Pokud by tomu tak nebylo, pak bychom nad motivy Vašeho jednání museli vyslovit hluboké pochybnosti a kroky, jimiž reprezentujete v Poslanecké sněmovně mediální politiku strany, jež Vás do sněmovny vyslala, označit za naprosto nepřijatelné.

Vzdor těmto pochybnostem chceme vyjádřit naději, že Vám v zásadě jde o stejný cíl, jaký sleduje Odborový svaz Media – a to vytvoření atmosféry, která napomůže příznivému a především nezávislému rozvoji médií veřejné služby. Ani v nejmenším neusilujeme o vedení nesmyslných verbálních šarvátek, naopak nabízíme otevřený dialog, ve kterém si jistě dokážeme věci vysvětlit a dospět ke shodnému stanovisku.



Jménem republikového výboru OSMedia

Mgr. Jiří Hubička, předseda



Vážený pan

Vítězslav Jandák
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR



 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty