Informace o první schůzi nově zvoleného výboru OSMedia

Informace o 1. schůzi výboru OSMedia – 7. ledna 2019


Přítomni: Zuzana Bančanská, zástupkyně ONN ČT Praha v OSMedia,
místopředsedkyně OSMedia,

Vlastimil Vojtěch, předseda NOO ČT Praha,
místopředseda OSMedia

Jiří Hubička, předseda ROZO Praha, předseda OSMedia


Na programu byly mimo jiné tyto body:
1. diskuse o úpravě stávajících stanov OSMedia
2. posouzení obsahu Statutu ČMKOS
3. návrh na přípravu stanoviska, jimž OSMedia zareaguje na aktuální situaci v ČRo

Další schůze výboru se uskuteční na začátku února 2019. Další jednání o jednotlivých bodech proběhne mezi členy výboru per rollam.

Za výbor OSMedia J.Hubička, předseda


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty