Odpověď předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci stížnosti na televizi Barrandov

Jedn. identifikátor 286220-RRTV Naše č. j. RRTV/16346/2018-bur Vyřizuje: Analytický odbor
Datum, místo 4. 9. 2018, Praha

Odpověď na stížnost

Vážený pane předsedo,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) od Vás v minulosti obdržela stížnost na provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s. Předmětem Vaší stížnosti byl pořad Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT.
Mohu Vás informovat, že Rada se na svém 13. zasedání, konaném dne 14. srpna 2018 přijala toto usnesení: Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, rozhodla upozornit provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s. na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
Rada na svém 14. zasedání, konaném dne 4. září přijala toto usnesení: Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, rozhodla upozornit provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření České televize ve dnech 7. března 2018 od 21:25 hodin, 14. března od 21:25 hodin a 21. března 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. V pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
S pozdravem
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

OS Media – odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků
Mgr. Jiří Hubička, předseda
nám. Winstona Churchilla 2
113 59 Praha 3

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty