HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ V ČESKÉM ROZHLASE

Na začátku června oznámil generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, že se rozhodl finanční problémy rozhlasu řešit propuštěním 100-120 zaměstnanců. Rozhlasové odbory vyslovilo s tímto krokem - v podobě, v jaké ji generální ředitel představil - zásadní nesouhlas. Důvody nesouhlasu jsou zřejmé z textu, který zde zveřejňujeme - jde o prohlášení, které na setkání GŘ se zaměstnanci rozhlasu přednesl předseda ROZO Jiří Hubička.


Stanovisko odborů k rozhodnutí vedení o „optimalizaci počtu zaměstnanců ČRo“


Rada OZO vyslovuje NESOUHLAS s předloženou verzí tzv. „optimalizace počtu zaměstnanců ČRo“. Už koncem r. 2017, kdy vedení poprvé mluvilo o snížení počtu zaměstnanců, odborová organizace trvala na tom, že takový krok musí být podmíněn jasnou koncepcí programového rozvoje Českého rozhlasu na několik let dopředu. Na tomto bodě jsme se s generálním ředitelem opakovaně shodli. Dlouhodobá koncepce rozvoje programu není ani předložena, natož projednána a schválena Radou ČRo.
Generální ředitel sám sdělil, že tuto koncepci bude předkládat Radě ČRo až na konci srpna. Tedy v době, kdy má být už rozhodnuto o konkrétních jménech propuštěných zaměstnanců. Vedení tedy postupovalo zcela opačně, nežli bylo s odbory dohodnuto.

- Namísto stanovených programových priorit přichází stanovení percentuálních kvót! Vedení nastolilo situaci, k níž jsme od počátku jednání vyslovovali nesouhlas.

- Hledat úspory (ekonomické i personální) je možné a nutné v návaznosti na rozvoj ČRo a jeho program, doporučujeme revizi toho, co Český rozhlas jako veřejnoprávní instituce dělá a dělat bude, kde svoje aktivity potlačí.

Chceme znát:
• Jak se změní program jednotlivých stanic, aniž by se snížila úroveň programu
• Kolik lidí bude v nové situaci program připravovat
• Jakou podporu a stimulaci chystá vedení pro „zbylé“ zaměstnance


S ohledem na všechny tyto okolnosti Rada OZO doporučuje vedení, aby dosavadní návrh stáhlo a přehodnotilo. Aby k definitivnímu rozhodnutí přistoupilo poté, kdy budou výše pojmenované otázky vyřešeny.(Předneseno na shromáždění zaměstnanců, které svolal generální ředitel na 5.6. a kde vyhlásil plošné propouštění zaměstnanců v počtu 100-120)


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty