Odpověď předsedy RRTV na prohlášení OSMedia - na vysílání TV Barrandov - viz níže

Jedn. identifikátor 273526-RRTV
Naše č. j. RRTV/8500/2018-bur
Sp. zn. RRTV/2018/231/tic
Zasedání Rady 6-2018/poř. č. 26
Vyřizuje: Analytický odbor
Datum, místo 20. 3. 2018, Praha
Odpověď na stížnost


Vážený pane předsedo,
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 6. zasedání, konaném dne 20. března 2018, Vaši stížnost na provozovatele vysílání Barrandov Televizní Studio a.s.
Rada obdržela řadu diváckých podání, které se týkají pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, odvysílaného dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov. Vydání pořadu, které bylo zaměřeno na problematiku hospodaření České televize, je označeno za neobjektivní a nevyvážené, resp. zaujaté proti České televizi.
Pořad je koncipován jako souvislý monologický projev moderátora pořadu (a zároveň generálního ředitele Televize Barrandov) Jaromíra Soukupa. Moderátor hovoří ve studiu, součástí pořadu nejsou žádné reportáže či rozhovory s hosty.
Mohu Vás informovat, že Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na téma hospodaření ČT dne 28. února 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v pořadu byl na značné ploše prezentován výhradně názor jediného účinkujícího na téma pořadu, aniž by byl dán prostor pro oponentní názor. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
S pozdravem
Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
elektronicky podepsáno

OS Media – odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků
Mgr. Jiří Hubička, předseda
nám. Winstona Churchilla 2
113 59 Praha 3

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty