Prohlášení OSMedia k pořadu "Kauzy Jaromíra Soukupa" na TV Barrandov 28.2.2018

Prohlášení Odborového svazu zaměstnanců hromadných sdělovacích prostředků České republiky (dále OS Media )


OS Media se důrazně ohrazuje proti pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ vysílanému dne 28.2.2018 na TV Barrandov. Pořad byl věnován hospodaření České televize, současně nehorázné dehonestaci vedení tohoto veřejnoprávního média i jeho zaměstnanců. Hospodaření České televize je nepochybně otázkou veřejného zájmu, ale ve jmenovaném pořadu TV Barrandov použil jeho moderátor velkého množství nepravdivých, zkreslených a zavádějících informací, které k objektivní diskusi v žádném případě nepřispěly. Česká televize řadu z nich okamžitě vyvracela v paralelně uváděných twitterových reakcích. Pořad televize TV Barrandov populisticky útočil na nízké lidské pudy, snažil se podnítit odpor nejširší veřejnosti vůči České televizi jako médiu veřejné služby.

Česká televize plní veřejnou službu zejména v oblasti tvorby a šíření programů a zajišťuje přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě pro všechny občany v souladu se zásadami slušnosti. Proto má významnou roli v demokratické společnosti. V atmosféře narůstající zaujatosti a neobjektivnosti, kterou zmíněný pořad TV Barrandov výrazně podnítil, jsme přesvědčeni, že je nezbytné otevřeně vystoupit na obranu principů veřejnoprávnosti, nekompromisně odmítnout podobné účelové útoky.

OS Media žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o prošetření, zda obsah výše uvedeného pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ nebyl v rozporu s licenčními podmínkami TV Barrandov a zda nedošlo k porušení zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to zvláště s přihlédnutím k ustanovením § 31 odst. 1 až 5 cit. zákona.


V Praze dne 5. 3. 2018

Mgr. Jiří Hubička
předseda OS Media


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty