Solidarita s odborovou centrálou v oblasti médií v Rumunsku - dopis prezidentu Rumunska

Podle sdělení rumunského delegáta na valné hromadě EURO-MEI (Brusel, 13.-15.října 2017), rumunské státní úřady odmítají respektovat autoritu odborů v oblasti médií a zábavního průmyslu; nedaří se zde nastolit sociální dialog a tím také řádné kolektivní vyjednávání, v Rumunsku je tedy velmi omezena možnost prosazovat zájmy zaměstnanců v tomto sektoru.
V návaznosti na rezoluci, kterou přijala valná hromada EURO-MEI dne 14.října 2017,rezoluci vyjadřující podporu rumunského odborového svazu FAIR-MediaSind, oslovuje OSMedia rumunského prezidenta Klause Iohanise a vyjadřuje svoje podpůrné stanovisko vůči FAIR-MediaSind.


Solidarity with FAIR-MediaSind

Dear President Iohanis,

Following the General Assembly of the European community of media, entertainment
and arts unions in Brussels of 14 October 2017, we are writing to you to express our
solidarity with our colleagues of FAIR-MediaSind and to convey our statement calling
for a real social dialogue between the Romanian authorities and FAIR-MediaSind. We represent
trade unionists in this sector from the Czech Republic. As you certainly know, our country has
in certain point similar history with Romania. We all realize very well what does mean if basic
labour rights are restrained. That is the reason for what we very urgently express our support
and solidarity with our colleagues of FAIR-MediaSind.

In solidarity,

Jiri Hubicka
chairman of Trade Union Media
Czech Republic

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty