Zasedání komise pro Sociální dialog v oblasti audiovize

V pátek 13. října 2017 se v Bruselském sídlu Evropské komise uskutečnilo další plenární zasedání komise pro Sociální dialog v oblasti audiovize. Tuto komisi, jejíchž zasedání se za stranu zaměstnnanců účastní zástupci Euro-mei - a to v tomto složení:

WITTMANN,Monika,AUSTRIA; DRIES,Koen,BELGIUM; VERMOESEN,Jan,BELGIUM,
HUBICKA, Jiri CZECH REPUBLIC; KIVILEHTO,Mirkka, FINLAND; CHAZAUD,Francoise,FRANCE;MAUNIER,William,FRANCE; VANTORRE,Pierre,FRANCE; GERHARDT,Martin,GERMANY; KASIMATIS,Gabriel,GREECE; BRADSHAW,Shirley,IRELAND; VERDERIO,Pier, ITALY; VAN DER MIJL,Helma,NETHERLANDS; GONÇALVES,Manuel,PORTUGAL; 
MIKLAVČIČ,Denis, SLOVENIA;BÄCKSTRAND,Henrik,SWEDEN; EKSTRÖM,Hans,SWEDEN; BERMEJO TORO,Cristina,SPAIN; LOPEZ,Jordi,SPAIN; 
LEON,Manuel, SPAIN; GARCÍA,Jose María,SPAIN; ACDONALD,Spencer,UNITED KINGDOM

Zasedání proběhlo v pravidelném časovém harmonogramu: - nejprve se uskutečnila porada zástupců odborů (viz výše jmenovaní), poté odděleně porada zástupců zaměstnavatelů; navazovalo společné jednání obou stran.

Témata jednání byla tato:
1. "Sociální a zaměstnanecká politika Evr.komise" - referát přednesla zástupkyně Ev.kom. Isabelle Laurent
2. "Zdraví a bezepečnost při práci" - seznámení s evropskou agenturou pro "Health and safety at work" OiRa - uvedeny příklady nástrojů, jimiž agentura poskytuje pomoc; referovala Anita Debaere z organizace Pearle (Performing Arts Employers´ Association League) a Dearbhal Murphy - zástupce FIA (herecká asociace)
- následovala rozsáhlá diskuse se členy výkonného výboru
3. "Protipirátská politika EU" - souhrn výsledků Mezinárodního summitu na toto téma, jež se konala v červnu 2017 v Berlíně
4. "Nové formy zaměstnanosti a analýza pracovního trhu v oblasti audiovize" - nové výsledky práce ILO (International Labour Organisation); nestandardní formy zaměstnanosti (referoval Olivier Liang, úsekový odborník pro vzdělávání, kulturu, média a grafiky - hovořil prostřednictvím video konference)
Nová opatření EUROFOUNDU ve vztahu k nadcházejícímu výzkumu EU o nestandardních formách zaměstnanosti a zaměstnáních "na volné noze". referovala Barbara Gerstenberger z EUROFOUNDU.
5. Genderová rovnost a různorodost (equality and diversity).
- Nová ustanovení s ohledem na nadcházející výzkum Rady Evropy, nová doporučení ve vztahu k genderové rovnosti v oblasti filmu - referát: Francine Raveney, projektová manažerka Eurimages, Rada Evropy. - Další zprávu o projektu, který na téma genderové rovnosti připravuje EFJ (European Federation of Journalists) - přednesla Pamela Morinière, EFJ.
6. Skills development in the AV sector (rozvoj profesních dovedností v audiovizuálním sektoru) - krátké zasvěcení 1. verze projektu, který zahájilo ESCO (Evropská klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání - pracuje v rámci Evropské komise); o společném projektu Sociální komise pro audiovizi a živého umění (Live Performance)referovala Daphne Tepper, projektová ředitelka EURO-MEI.
Dále byly představeny nové výsledky tzv. Media Road, projektu EBU.


Obsah jednotlivých vystoupení je ve většině případů k dosažení na webových stránkách jmenovaných institucí.

Zprávu podává: Jiří Hubička, předseda OSMedia

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty