Vyjádření OSMedia k teroristickému činu vůči novinářům v Paříži

V Praze dne 8. ledna 2015


Vyjádření Odborového svazu Media

Členové odborového svazu Media, jenž reprezentuje odborové organizace českých médií veřejné služby, vyjadřují hluboké rozhořčení nad teroristickým činem, jehož strůjci připravili o život naše kolegy – francouzské novináře.
Jsme přesvědčeni, že tento nanejvýš politováníhodný zločin nastoluje povinnost pro všechny žurnalisty po celém světě, jimž jde o uchování demokratických principů a svobody slova, mnohem důsledněji odhalovat a otevřeněji pojmenovávat skutečný stav věcí, kořeny zla, jež k podobným tragickým událostem vedou.
Jménem všech členů našeho svazu vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast rodinám a nejbližším osobám všech, kteří při hanebném útoku na pařížskou redakci přišli o život. Současně dáváme najevo odhodlání nenechat se podobnými skutky zastrašit a naopak s mnohem větším důrazem postihovat všechny jevy, které svobodu slova a demokracii ohrožují.

Za Odborový svaz Media

Jiří Hubička, předseda
Adam Komers, místopředseda Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty