Prohlášení Výkonného výboru Nezávislé odborové organizace České televize Praha

N E Z Á V I S L Á OD B O R O V Á O R G A N I Z A C E
Č E S K É T E L E V I Z E V P R A Z E
výkonný výbor
Kavčí hory
140 70 Praha 4

PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU NOO
K SITUACI V ČESKÉ TELEVIZI
V Praze, dne 26. února 2014
Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze vyjadřuje hluboké znepokojení a politování nad odchody výrazných tváří, po řadu let spjatých s televizí veřejné služby, i zkušených editorů z České televize. Během několika týdnů došlo k totálnímu rozpadu dosud kompaktního týmu Událostí komentářů a diskusních pořadů ČT24. Odchody zkušených osobností z ČT jsou důsledkem dlouhodobě napjaté atmosféry, ve které se jen těžko duševně pracuje. Jistě není samo sebou, že se v posledních dvou letech rapidně zvýšila spotřeba antidepresiv indikovaných závodní lékařkou. V prostředí plném strachu, marnosti a beznaděje, kde jsou zaměstnanci i externí spolupracovníci mnohdy nuceni k neúnosné pracovní době, která jim znemožňuje elementární kontakt s rodinami, se nedá očekávat žádný profesní růst, tvůrčí invence ani spokojenost z vykonané práce. Není tedy divu, že z takového prostředí, kde převažuje demotivace, únava a pasivita, lidé utíkají. Jsme zklamáni důsledky řídících metod, které předvádí management, do jehož působení jsme zpočátku vkládali nemalé naděje.
Za stávající situaci je však do značné míry spoluzodpovědná i Rada ČT, která se dlouhodobě nechová jako kontrolní orgán, ale spíš jako obhájce managementu, který do čela televize veřejné služby dosadila. Na takový kontrolní orgán nemá nejmenší smysl se obracet s jakýmkoli podnětem či stížností.
Vzhledem k vážnosti situace, vyzýváme, v posledních patnácti letech již poněkolikáté, zákonodárné sbory, aby už konečně přikročily k tolik potřebné radikální změně zákonů tak, aby mediální rady nemohly být voleny na základě tajemných lobbisticko-politických obchodů a tudíž z velké většiny nebyly složeny z poslušných loutek bez sebevědomí, morální integrity a bez odpovědnosti k veřejnému zájmu. Ostatně nová politická reprezentace mimo jiné před volbami slibovala odpolitizování mediálních rad, a změny příslušných zákonů jsou obsaženy i ve vládním programovém prohlášení. Důrazně žádáme, aby legislativní proces byl zahájen neprodleně, než bude v televizi veřejné služby dílo zkázy dokonáno.
Výkonný výbor NOO ČT v Praze:
Antonín Dekoj v.r., předseda NOO
Hana Vidimská v.r., místopředsedkyně NOO
Jiří Černý v.r.
Adam Komers v.r.
Jiří Utitz v.r.

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty