Rezoluce za dobré vedení médií veřejné služby

Za dobré řízení a kvalitu ve vysílání veřejné služby

V mnoha evropských zemích můžeme sledovat trend, který ovládá management vysílatelů veřejné služby a v jehož rámci je opomíjeno a zanedbáváno poslání a základní hodnoty veřejné služby. Velmi často se jediným aspektem, jímž se hodnotí programy médií veřejné služby, stává růst počtu posluchačů a diváků. Hledání cest, jak zajistit trvalý růst posluchačů a diváků, vede k záměrnému snižování úrovně vysílání, k hledání tzv. „populárních“ zábavných formátů, ke zjednodušování a snižování náročnosti zpravodajských relací, dokumentů, dramat a tak podobně. Pokud bude tento trend pokračovat, poskytne nepochybně argumenty těm silám, které usilují o marginalizaci důležitosti vysílání veřejné služby a pokoušejí se dokázat, že tato média ztratila svůj význam a jejich existence oprávnění v éře digitálního vysílání.
Současně tento trend nahrává těm, kteří chtějí získat média veřejné služby pod svou nadvládu a řídit je jak z politického tak finančního hlediska.

Dále konstatujeme, že managmenty médií veřejné služby neprokazují dobré vedení z důvodů, které lze charakterizovat takto:
- podmínky práce všech kategorií výkonných pracovníků médií veřejné služby se neustále zhoršují
- investice do technického vybavení jsou často podceňovány
- investice do programu se systematicky snižují
- příjmy pracovníků médií veřejné služby po řadu let stagnují, zatímco příjmy managementu neustále rostou
- zkušení pracovníci dostávají systematicky výpovědi, jejich posty jsou rušeny a namísto nich jsou zřizována nová managerská místa

EURO MEI hodlá pojmenovat tyto problémy související s řízením, kvalitou programu a uchováním existence médií veřejné služby tím, že:
1. důsledně zmapuje okolnosti řízení a kvality médií veřejné služby v rámci všech evropských zemí
2. spolu s afiliacemi z dalších regionů zorganizuje světovou konferenci o kvalitním řízení a úrovni vysílání médií veřejné služby


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty