Český překlad rezoluce

EURO-MEI znovu potvrzuje své stanovisko týkající se médií veřejné služby, stanovisko, jež bylo přijato rezolucí Valné hromady v Římě v roce 2009, a to zejména ve vztahu k důležitosti, kterou média veřejné služby sehrávají při poskytování informací, vzdělání a zábavy. Nezávislá média veřejné služby jsou základním kamenem svobody slova, práva na informace, stejně jako práva na svobodné rozhodování občanů, kteří žijí v demokraticky fungující společnosti.
Ve své závěrečné zprávě na konferenci svolané expertní skupinou na téma Svoboda médií a plurarismus to zdůraznila viceprezidenta Evropské komise Neelie Kroes (zpráva byla publikována v lednu 12013). Sdílíme obavy, které byly ve zprávě vyjádřeny – obavy z toho, že v několika členských zemích byly zaznamenány snahy zasahovat do nezávislosti médií veřejné služby. Závěry a návrhy, které byly v této věci přijaté, jsou v řadě ohledů nedostatečné. Zejména nebyly v dostatečné míře zohledněny úloha a význam zaměstnanců vysílacích společností. Jejich pracovní podmínky, stejně jako ochrana jejich sociálního postavení jsou opomíjeny a přehlíženy.
Jsme velmi znepokojeni, protože zjišťujeme, že ohrožení týkající se zejména médií veřejné služby neustále vzrůstá. V důsledku ekonomické krize, stejně tak v důsledku politických zásahů vedených ze sféry vládních politických stran se podmínky pro fungování demokracie a nezávislých médií veřejné služby dramaticky zhoršují. Příklady konfliktů, které ve vztahu k médiím veřejné služby vypukly v Řecku, stále kritická situace veřejnoprávních médií v Maďarsku. Itálii, Španělsku a Portugalsku, dále pak pokračující útoky vedené vůči zdrojům financování a pracovním podmínkám v BBC, jen zdůrazňují, že situace je skutečně prekérní.

Proto EURO-MEI žádá:
- aby bylo zajištěno dostatečné financování, které médiím veřejné služby umožní plnit úkoly, jež jsou nezbytné pro fungování demokratické společnosti
- vytvoření podmínek, které umožní, aby média veřejné služby vyhověla nárokům na komplexní službu veřejnosti a to i v podmínkách existence internetu a mobilních přístrojů
- zajištění podmínek, za nichž budou jak členové mediálních rad, tak management médií veřejné služby zcela nezávislí a oproštěni od vlivu vlád, politických stran a kapitálových účastníků
- zajištění nezávislosti všech profesionálů, zejména redaktorů při výkonu jejích práce
- zajištění takových pracovních podmínek a možností růstu, které jim umožní vytvářet program zachovávající vysokou úroveň, respektující nezávislost a různorodost a to včetně respektování odpovídajících standardů přijatých v rámci kolektivní smlouvy

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty