Zpráva o zasedání Valné hromady EURO-MEI

Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků

Tisková zpráva
Valná hromada EURO-MEI přijala rezoluce k ohrožení médií veřejné služby

Ve dnech 27.-28. listopadu se (v návaznosti na jednání ASDC) uskutečnila v Bruselu Valná hromada organizace EURO-MEI (evropské pobočky UNI-GLOBAL UNION), odborové centrály pracovníků médií, zábavního průmyslu a oblasti umění.
General Assembly se koná pravidelně ve 4 letých intervalech; zúčastnili se ho zástupci odborových organizací z oblasti audiovize, zábavního průmyslu a umění z většiny členských zemí EU. Český odborový svaz Media (OSMedia) zastupoval předseda Jiří Hubička, člen výkonného výboru EURO-MEI.
Hlavním tématem Valné hromady byly příspěvky týkající se nejrůznějších projevů ohrožení médií veřejné služby, které jsou v rámci evropských zemí zaznamenávány a sílí.
Nejmarkantnější projevy ohrožení médií veřejné služby jsou zaznamenány především v Řecku, kde vláda rozhlas a televizi veřejné služby zcela zrušila. Obdobná situace nastala ve Španělské Seville, kde místní vláda zrušila regionální vysílání veřejnoprávních médií. Varovné jsou ovšem také hlasy, které zaznívají z Maďarska, Portugalska, z britské BBC, ale i odjinud.
Valná hromada dospěla k přesvědčení, že EURO-MEI musí do vývoje, jenž ohrožuje fungování médií veřejné služby, vstoupit výrazněji, a proto přijala dvě zásadní rezoluce:
1) Rezoluci za dobré řízení médií veřejné služby
2) Rezoluci za nezávislost médií veřejné služby
Doslovný český překlad obou rezolucí je přílohou této tiskové zprávy.
Na návrh českého delegáta bylo rovněž přijato rozhodnutí, že v roce 2014 uspořádá EURO-MEI konferenci zaměřenou na současný vývoj, především na směry ohrožení médií veřejné služby v Evropě. Konferenci bude předcházet podrobné zmapování situace v jednotlivých členských zemích. Snahu co nejpřesněji poznat problémy v oblasti médií veřejné služby soustředí EURO-MEI především na otázky dopadů ekonomické krize, ovlivňování nezávislosti těchto médií ze strany polických reprezentací, současně na jevy, které signalizují tendence managementů těchto médií učinit jediným předmětem hodnocení kvality vysílání pouze růst počtu posluchačů (diváků), na související pokles úrovně, omezování diverzifikace a náročnosti programu….EURO-MEI ve všech zmíněných souvislostech se znepokojením sleduje vývoj situace v oblasti médií veřejné služby v České republice.

V Praze 4.12.2013 Mgr. Jiří Hubička
předseda OS Media

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty