VÝZVA K OBRANĚ MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY V ŘECKU

Brusel/Nyon, 7. listopadu 2013-11-07

ERT (Řecká veřejnoprávní vysílací společnost – rozhlas a televize)

ERT patří lidem – Podpořte svobodu slova

UNI Global Unions odsuzuje násilné přepadení veřejnoprávního vysílatele ERT

Uni Global Union a celé společenství odborářů v sektoru médií veřejné služby je rozhořčeno vpádem policie do prostor vedení ERT, k němuž došlo dnes, 7. listopadu ráno.

Dnes brzy ráno vpadlo do prostor vedení společnosti ERT policejní zásahové komando doprovázeno prokurátorem a obsadilo budovu ERT, jejíž vysílání bylo řeckou vládou oficiálně ukončeno 11. června tohoto roku. Vláda usiluje o to, aby bylo rovněž umlčeno vysílání stanice „ERT Open“, které bylo v uplynulých 5 měsících provozováno našimi kolegy, bývalými zaměstnanci ERT, již se tak snažili uchránit nezávislou a všestrannou mediální službu veřejnosti v Řecku.

Organizace UNI Global Union a všechny její pobočky se staví za zaměstnance ERT, za naši pobočku POSPERT a za naše sestry a bratry z Unie novinářů, stejně jako za všechny občany, kteří ERT podporují a přejí si její znovuoživení. Připojujeme se k výzvě našich kolegů, která je určena všem obyvatelům a organizacím a žádá je, aby přišli před budovu vedení ERT a dali najevo svoji podporu stanici ERT Open na manifestaci, která bude zahájena dnes v 16 hodin v Athénách. UNI Global Union vyzývá všechny odborové organizace a občanská sdružení, aby pomohli chránit svobodu slova v Řecku.

Generální sekretář UNI Global Union pan Philips Jennings prohlásil: „Jedná se o přímou cenzuru a nepřijatelný krok, který učinila řecká vláda. UNI Global Union vyzývá všechny, kteří věří ve svobodu slova, aby se postavili za zaměstnance ERT a za řecké občany. ERT patří lidem.“

„Jedná se úder zasazený evropské demokracii. Řecká vláda už nemá jiný argument nežli hrubou sílu. Pokud k tomu bude Evropská unie mlčet, stává se spoluviníkem. UNI Europe vyzývá instituce Evropské unie, aby konečně zasáhli proti likvidaci vysílání veřejné služby v Řecku,“ řekl regionální tajemník UNI Europe Oliver Röthig.

Prezident UNI MEI Gerry Morrissey prohlásil: „Zaměstnanci a odboráři ERT brání demokracii a hodnoty veřejnoprávnosti. Potřebují veškerou naši podporu. Současně také potřebují podporu EBU.“

„Především neexistuje žádný ekonomický důvod, aby byla uzavřena vysílací společnost ERT. Šlo o cílené politické rozhodnutí, jež má za cíl umlčet nezávislá média. Evropská odborové svazy z oblasti médií budou nadále své kolegy v jejich úsilí podporovat,“ uvedl William Maunier, prezident UERO-MEI.

Za UNI MEI – Richard Polacek – Policy Officer


(překlad: Jiří Hubička)


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty