Stanovisko NOO ČT Praha k odvolání moderátorky Daniely Drtinové


N E Z Á V I S L Á O D B O R O V Á ORGANIZACE
Č E S K É T E L E V I Z E V P R AZ E
výkonný výbor
Kavčí hory
140 70 Praha 4

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 9. srpna 2013

Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace České televize v Praze důrazně protestuje proti náhlému a nezdůvodněnému odvolání moderátorky Daniely Drtinové z pořadu Události komentáře, neboť vše nasvědčuje tomu, že by mohlo jít ze strany ČT o splnění politické zakázky.

1) Události komentáře jsou vedením ČT vnímány jako „vlajková loď“ ČT24. Generální ředitel ČT Petr Dvořák je v tisku opakovaně označil za hlavní pořad ČT24 a jmenovitě Danielu Drtinovou za jednoho ze dvou nejlepších moderátorů stanice. To je ostatně v souladu i s průzkumy názorů diváků. Proto není pochopitelné náhlé a nezdůvodněné odvolání moderátorky, která je tváří pořadu mnoho let, a jejíž příprava a výkony na obrazovce byly nejen editorským týmem, ale i vedením zpravodajství ČT vždy velice kladně hodnoceny. Její rychlé přeřazení bez seriózní diskuse je z tohoto hlediska značně nelogické.

2) Rozhovory vedené Danielou Drtinovou v pořadu Události komentáře však byly v minulosti mnohokrát terčem kritiky respondentů, zejména z politické sféry.

3) Naposledy vyjádřil značnou nespokojenost s vedením rozhovoru současný ministr kultury Jiří Balvín, když moderátorka trvala na jasném vysvětlení motivů odvolání ředitele Národního divadla Jana Buriana. Po značně nepřesvědčivém výkonu v pořadu Události komentáře moderovaném právě Danielou Drtinovou byl Jiří Balvín přinucen své rozhodnutí revokovat a Jana Buriana vrátit zpět do čela první scény. Jedná se pouze o jeden z příkladů, kdy si politik stěžoval na vedení rozhovoru. Časová souslednost s nynějším stažením moderátorky z prestižního pořadu proti její vůli a bez jakékoli diskuse s celým tvůrčím týmem tak nelze považovat za náhodu.
Zástupci Výkonného výboru NOO ČT v Praze své výhrady sdělili osobně generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a vyzvali ho, aby odvolání Daniely Drtinové z Událostí komentářů přehodnotil. Jedině tak může vyvrátit důvodné podezření, že jedná na politickou objednávku a tím fakticky popírá smysl televize veřejné služby ze zákona nezávislé na politické moci.
Podle vedení televizních odborů je zároveň nezbytné opět zahájit vážnou debatu na téma nestranného a vyváženého zpravodajství bez ohledu na to, kdo momentálně sedí na Hradě, v parlamentu či ve Strakově akademii. Vedení ČT musí bezpodmínečně umět čelit politickým tlakům a v tom má plnou podporu Nezávislé odborové organizace. V ČT totiž nejde prioritně o místa pro konkrétní osoby, ale o základní princip nezávislosti a nestrannosti, na kterém televize veřejné služby stojí, který jsme vždy hájili a který by, dle našeho hlubokého přesvědčení, mohl být opět v ohrožení.

Za VV NOO ČT v Praze
Antonín Dekoj v.r.
předseda NOO
mob.: 603 247 068

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty