Informace o dalším vývoji situace v Řecku


Všem členským organizacím UNI

Drazí kolegové,

děkujeme za podporu!

Rádi bychom znovu poděkovali všem pobočkám našeho sektoru a celé rodině UNI za zprávy jež vypovídají o podpoře, stanoviscích, manifestacích atd., vyjádřených na podporu našich řeckých kolegů a naší partnerské organizace POSPERT (řecký odborový svaz). Vaše akce skutečně vyvolaly změnu!
Prosím, dále podpisujte, rozšiřujte a propagujte on-line petici (nyní má už více ne 50 signatářů).
Petice je na této adrese:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_the_shutdown_of_Public_Television_in_Greece/#signup

Poslední vývoj:
Během posledních dvou dnů dosáhl POSPERT dvou vítězství v boji proti uzavření ERT. Ovšem uzavření ERT dosud nebylo smeteno se stolu. Naše kampaň musí pokračovat!

1. V pondělí se Ústavní soud sešel nad stížností podanou organizací POSPERT. Rozhodl o tom, že ukončení ERT je zrušeno, a nařídil, aby vláda činnost ERT obnovila. Soud však nemá žádnou legislativní moc a je na parlamentu, aby v otázce uzavření ERT rozhodl. Z toho důvodu bude činnost ERT znovu naplno zahájena až poté, kdy o tom rozhodne parlament.
Soudní nařízení je politiky a médii vykládáno bez autorizace soudu, bez konzultace se soudem. Očekáváme, že předseda vlády Samaras bude nadále manipulovat s veřejným míněním, pokusí se vyvinout tlak na koaliční partnery, politické strany PASOK (středolevá strana) a DIMAR (Strana demokratické levice), aby uzavření ERT akceptovaly.
Nařízení soudu je pro POSPERT vítězstvím, ale tento fakt zatím neruší nařízení o zrušení ERT a o zřízení nového vysílatele, který se bude jmenovat NERIT.
(viz tento článek - http://www.eurocontest.cz/headline/headline/item/3313-3313
- pozn. překladatele)
Z toho důvodu POSPERT pokračuje ve svém boji za zachování ERT. Potřebujeme, abyste ve své snaze také pokračovali. Bude to dlouhý boj a my žádáme všechny pobočky, aby se na něm nadále podílely.
Současně bychom rádi požádali všechny pobočky, aby byly opatrné při svých veřejně vyjadřovaných stanoviscích ohledně soudního rozhodnutí a zaměřili svá vyjádření na žádost POSPERT a jeho snahu zvrátit vládní rozhodnutí o uzavření ERT.

2. V úterý se Socialistická skupina v Evropském parlamentu při společné tiskové konferenci s POSPERT v Bruselu zavázala bezvýhradně podporovat požadavek POSPERTu. Naši kolegové z POSPERTu připravili velmi dobrou prezentaci a přesvědčili mnoho přítomných členů Evropského parlamentu o tom, že záležitost je vážná a naléhavá. Prezident Socialistické skupiny pan Hannes Swoboda a vedoucí řecké delegace paní Sylvana Rapti zdůraznili, že celá věc se týká celé Evropské unie a že se jedná o porušení evropských smluv (konkrétně Amsterdamského protokolu o vysílatelích veřejné služby).
Tato silná podpora je důležitým odrazovým můstkem, který můžeme využít k dalším akcím na evropské úrovni. Budeme pozorně sledovat kroky sekretariátu Socialistické skupiny a znovu se všem evropským pobočkám ozveme.

Dále:
Dnes večer (středa 19.6) se sejdou koaliční partneři řecké vlády, aby znovu diskutovali o budoucnosti ERT. Očekáváme pak názor a reakci POSPERT ještě předtím, nežli pošlou všem pobočkám informace a patrně i požadavek týkající se dalších projevů solidarity.


S pozdravem

Johannes Studinger
předseda UNI MEI Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty