Protestní dopis OSMedia předsedovi řecké vlády


Panu Antonisi Samarasovi
Předsedovi řecké vlády

Praha, 13. června 2013

Výrazný protest proti bezprecedentnímu rozhodnutí řecké vlády

Pane ministerský předsedo,
byl jsem pověřen, abych v zastoupení Odborového svazu Media, který reprezentuje pracovníky českých veřejnoprávních médií (televize, rozhlasu a tiskové agentury), vyjádřil silný protest proti skutečnosti, že se řecká vláda rozhodla ukončit vysílání ERT, řecké televize a rozhlasu veřejné služby.
Role nezávislých médií je pro demokracii a svobodu projevu nezastupitelná.
Jsme naprosto pevně přesvědčeni o tom, že žádné ekonomické argumenty nemohou ospravedlnit tento krok, který zcela jistě povede k poškození demokratických principů řeckého státu. Pokud má být v organismu jakéhokoli média něco zlepšeno, pak by to mělo být uskutečněno v procesu postupné restrukturalizace, nikoli cestou totální destrukce. Naše zkušenosti v tomto směru jsou varovné: jestliže je nějaký organismus zrušen a jeho dobré kořeny zpřetrhány, takový organismus se už nikdy nepodaří znovuoživit.
ERT až dosud plnila důležitou roli ve sféře řeckého televizního a rozhlasového vysílání, poskytovala široký a rozmanitý program a současně poskytovala přístup k důležitým událostem a programům, jež naplňovaly zájmy menšinových skupin diváků a posluchačů. Zrušení veřejnoprávních médií významně poškodí právo řeckých obyvatel na nezávislý zdroj informací. Toto fatální rozhodnutí vaší administrativy poškodí kvalitu a různorodost řeckého televizního i rozhlasového vysílání, připraví obyvatele Řecka o důležité programy, jež jim do jejich domovů přinášely objektivní informace, názory, zábavu, kulturu a sport.
Vyzýváme Vás, abyste přehodnotil tento krok a zmíněné rozhodnutí bezprostředně zrušil.

S pozdravem

Jiří Hubička, předseda OSMedia, Česká republika

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty