OS MEDIA

                                 

                                                                      

Protestní dopis OSMedia předsedovi řecké vlády


Panu Antonisi Samarasovi
Předsedovi řecké vlády

Praha, 13. června 2013

Výrazný protest proti bezprecedentnímu rozhodnutí řecké vlády

Pane ministerský předsedo,
byl jsem pověřen, abych v zastoupení Odborového svazu Media, který reprezentuje pracovníky českých veřejnoprávních médií (televize, rozhlasu a tiskové agentury), vyjádřil silný protest proti skutečnosti, že se řecká vláda rozhodla ukončit vysílání ERT, řecké televize a rozhlasu veřejné služby.
Role nezávislých médií je pro demokracii a svobodu projevu nezastupitelná.
Jsme naprosto pevně přesvědčeni o tom, že žádné ekonomické argumenty nemohou ospravedlnit tento krok, který zcela jistě povede k poškození demokratických principů řeckého státu. Pokud má být v organismu jakéhokoli média něco zlepšeno, pak by to mělo být uskutečněno v procesu postupné restrukturalizace, nikoli cestou totální destrukce. Naše zkušenosti v tomto směru jsou varovné: jestliže je nějaký organismus zrušen a jeho dobré kořeny zpřetrhány, takový organismus se už nikdy nepodaří znovuoživit.
ERT až dosud plnila důležitou roli ve sféře řeckého televizního a rozhlasového vysílání, poskytovala široký a rozmanitý program a současně poskytovala přístup k důležitým událostem a programům, jež naplňovaly zájmy menšinových skupin diváků a posluchačů. Zrušení veřejnoprávních médií významně poškodí právo řeckých obyvatel na nezávislý zdroj informací. Toto fatální rozhodnutí vaší administrativy poškodí kvalitu a různorodost řeckého televizního i rozhlasového vysílání, připraví obyvatele Řecka o důležité programy, jež jim do jejich domovů přinášely objektivní informace, názory, zábavu, kulturu a sport.
Vyzýváme Vás, abyste přehodnotil tento krok a zmíněné rozhodnutí bezprostředně zrušil.

S pozdravem

Jiří Hubička, předseda OSMedia, Česká republika

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty