Informace o další akci OSMEDIA


Marná podpora UNI-MEI

Republikový výbor OS Media se na počátku února 2013 obrátil na předsedu UNI-MEI Johannese Studingera s žádostí o vyjádření podpory veřejnoprávnímu Českému rozhlasu ve věci sporu o udělení licence na využití sady kmitočtů, které byly až dosud využívány – na základě smlouvy mezi BBC a Českým rozhlasem – dceřinou společností BBC Radiocom (Praha) s.r.o. v součinnosti s Českým rozhlasem. Poté, co se BBC rozhodla svoji činnost na území ČR utlumit, požádala BBC Radiocom (Praha) s.r.o. český regulační úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, o souhlas s prodejem většinového podílu, který dosud náležel BBC, společnosti Lagardere Active ČR, a.s Tato francouzská mediální skupina by tak získala kontrolu nad licencí BBC umožňující rozhlasové vysílání v České republice na unikátním souboru dvanácti výkonných kmitočtů v pásmu FM, které pokrývají všechna významná města země.

Johannes Studinger ve svém dopise, který poslal (na výzvu a na návrh RV OS Media) v polovině února předsedkyni Rady pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky paní Kateřině Kalistové, stejně tak ministryni kultury paní Aleně Hanákové, upozorňuje na nebezpečí dalšího oslabení veřejnoprávního rozhlasového sektoru, pokud dojde k poskytnutí licence privátnímu vysílateli.

Jak však víme, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR prodej licence společnosti Lagardere Active ČR, a.s pohříchu přesto schválila. V důsledku toho zanikly tři rozhlasové stanice veřejnoprávního sektoru (Rádio Česko, Český rozhlas 6 a stanice Leonardo).

Mediální skupina Lagardere Active ČR, a.s. provozuje skupinu komerčních rádií – Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, Dance Radio, její součástí je také mediální zastupitelství dalších komerčních rozhlasových stanic. Značka Lagardere patří holdingu se sídlem v Paříži. Jak uvedl její šéf Michel Fleischmann pro Hospodářské noviny 19. 12. 2012, „naše investice je pochopitelně komerčního rázu. To znamená, že se budeme snažit vytvořit komerční rádio, které bude mít svoje místo na trhu“. Dále uvedl, že „půjde o informačně-zábavní stanici“.

OS Media vyjadřuje velké znepokojení nad tímto rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR, která svým rozhodnutím umožnila, aby cenný soubor vysílacích kmitočtů, který společnost BBC získala na základě diplomatických jednání na vrcholné politické úrovni, byl nyní zpeněžen komerčním prodejem a aby tak byl snížen rozsah veřejné rozhlasové služby v naší zemi.

(Dopis Johannese Studingera je přiložen)

Jiří Hubička, předseda

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty