Prohlášení Nezávislé Odborové Organizace ČT v Praze k situaci v České televizi před volbou nového generálního ředitele


Výkonný výbor NOO ČT v Praze konstatuje, že Česká televize pod vedením stávajícího managementu není v dobré kondici. Je to především loajalita k České televizi jakožto instituci veřejné služby, která vede NOO ČT v Praze k upozornění koncesionářů, novinářů i členů Rady ČT na tento tristní stav, zapřičiněný problematickými kroky některých členů nejvyššího vedení, kterými se v uplynulých letech obklopil generální ředitel Jiří Janeček.
Jedním z hlavních příznaků současného stavu České televize je nebývalý pokles diváckého zájmu o hlavní programy ČT1 a ČT2, navíc spojený s výrazným úpadkem kvality programu ČT1. O televizi veřejné služby se čím dál častěji mluví jen v souvislosti s všelijakými aférami, klientelistickými vazbami, pochybnými zakázkami, neprůhlednými tendry a v neposlední řadě i chaotickými a nekoncepčními zásahy do programu. Nezávislá odborová organizace v posledních letech nedělá nic jiného, než se snaží tomuto finančnímu, programovému ale i morálnímu drancování České televize všemožně zabránit.
Typickým příkladem byl pokus v režii současného obchodního ředitele o vyvedení výběru a správy koncesionářských poplatků, tedy hlavního zdroje financování ČT, do soukromé firmy. Televizní odbory na tento bezprecedentní tunel veřejně upozornily, čímž se jeho usilovné budování zatím zhroutilo, nutno poctivě dodat, že nakonec i s přispěním některých členů Rady ČT.
Vedení Nezávislé odborové organizace dlouhodobě a soustavně kritizuje i další případy nehospodárného nakládání s prostředky koncesionářů, ať už jde o bezhlavé rozprodávání archivu, často nevýhodné zadávání prací do spřátelených firem mimo ČT, skrývané pod moderní slůvko outsourcing, podvodné snižování počtu zaměstnanců pomocí tzv.Švarc systému, kdy jsou zrušená místa okamžitě nahrazována externími pracovníky ovšem za mnohem vyšší platy. Zvláštní kapitolou je naprosto nezvládnutá restrukturalizace, která totálně znepřehlednila a zneprůchodnila dosud normálně fungující procesy a komunikaci tak, že Česká televize stále častěji pracuje doslova navzdory jejímu vedení, jen díky drtivé většině zodpovědných zaměstnanců, kterým současný neutěšený stav není lhostejný.
Nezávislá odborová organizace nikdy nebránila a ani v budoucnu nehodlá bránit takovým změnám, které povedou k efektivnímu a hospodárnému chování ČT. Takové změny veřejnoprávní televize nutně potřebuje. Vždy se ale budeme tvrdě stavět proti zlodějinám, podvodům a nekompetentním až diletantským praktikám managementu, který poslání televize veřejné služby znevěrohodňuje zejména v očích plátců televizních poplatků.


Volba nového generálního ředitele musí tento neudržitelný stav zastavit, jeho prodlužování případným bezvládím by bylo pro ČT smrtící. Apelujeme proto na Radu České televize, aby do čela vybrala takovou osobnost, která televizi veřejné služby vrátí smysl, kredit i respekt, člověka bez vazeb na současný vrcholný management, z něhož řada členů ve svých funkcích totálně selhala. Jedině silný generální ředitel s televizní zkušeností a bleskovou orientací, který si rychle získá důvěru veřejnosti a přirozenou autoritu u zaměstnanců, dokáže tuto potápějící se loď rychle vyčistit, opravit a vrátit na bezpečnou plavbu éterem, aniž by při tom musel uzavírat nějaké politicko ekonomické a personální obchody. Na dlouhé přešlapování, analyzování nebo další experimentování ve stylu pokus-omyl už opravdu není čas.
Vyzýváme všechny členy Rady ČT, kteří jsou nyní, více než kdy jindy, pod tlakem všelijakých politických, ekonomických i lobbyistických skupin, ale zároveň i pod drobnohledem široké veřejnosti, aby volili pouze v zájmu co nejlepší budoucnosti České televize.

V Praze, dne 19.9.2011
Výkonný Výkonný výbor NOO ČT v Praze

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty