Tisková zpráva k průběhu výběrového řízení na generálního ředitele České televize


Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze zhodnotil dosavadní průběh výběrového řízení na nového generálního ředitele České televize a konstatuje, že první kolo přineslo více otázek než odpovědí, neboť Rada ČT nepochopitelným způsobem porušuje pravidla, která sama předem nastavila. To je v demokratické společnosti, kde má vládnout právo, řád a slušnost, naprosto nepřijatelné. Tímto nezodpovědným chováním dávají radní prostor mnoha spekulacím o důvodech, proč se tak děje.

1) Proč Rada ČT nebrala v potaz u drtivé většiny kandidátů postoupivších do druhého kola kvalitu a propracovanost projektů, když na ně při vyhlášení výběrového řízení kladla důraz?
2) Proč nejméně jeden z kandidátů není schopen doložit požadované vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, když se vypsané výběrové řízení uskutečňuje podle českých právních norem a v minulosti rada kandidáty vždy pro nesplnění podmínek vyřazovala?
3) Proč Rada ČT, deklarující nutnou změnu ve vedení ČT, vybrala do pětice finalistů kandidáta, který je dlouhou dobu součástí dnešního managementu, tzv. týmu Jiřího Janečka, který přispívá k destabilizaci a ke komercionalizaci televize veřejné služby a uvnitř ČT nemá absolutně žádný kredit?
4) Proč není Rada ČT schopna zprůhlednit volbu generálního ředitele ČT například veřejným hlasováním o jednotlivých kandidátech, které by mohlo eliminovat zákulisní a klientelistické dohody?

Výkonný výbor NOO ČT v Praze se v tuto chvíli obrací na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, která Radu ČT zvolila a jako jediná může její konání ze zákona kontrolovat, aby se situací kolem skandálního průběhu předmětného výběrového řízení začala neprodleně zabývat. Rada ČT totiž svým postupem dala najevo, že vůbec nejde o budoucnost televize veřejné služby, jako spíš o nekalé kšefty a zákulisní dohody. Tyto mafiánské praktiky opět stupňují napětí nejen v České televizi, ale i ve společnosti, za což nesou plnou odpovědnost členové Rady ČT.
Výkonný výbor NOO ČT v Praze bude vývoj situace kolem neprůhledného výběrového řízení na generálního ředitele České televize nadále bedlivě sledovat a své další stanovisko sdělí na tiskové konferenci, která se uskuteční v pondělí 19. září ve 13:00 hodin v salonku TV klubu Rohlík v Praze na Kavčích horách.V Praze, dne 12. září 2011

Antonín Dekoj v.r.
předseda NOO ČT v Praze

Adam Komers
místopředseda VV NOO ČT v Praze
 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty