Tisková zpráva Výkonného výboru Nezávislé odborové organizace České televize v Praze


ze dne 28. října 2010Nezávislá odborová organizace ČT v Praze oficiálně požádala Městské státní zastupitelství v Praze, resp. Policii ČR o prošetření výběrových řízení, která v posledních týdnech vyvolala nejen spekulace v médiích, ale i značné pochybnosti mezi poctivými zaměstnanci ČT. Jedná se zejména o veřejné soutěže týkající se výběru a správy televizních poplatků.
Jsme přesvědčeni o tom, že instituce veřejné služby musejí jít v transparentnosti s nakládáním s veřejnými financemi příkladem. Proto nesmí existovat ani náznak podezření, že s prostředky koncesionářů bylo naloženo nehospodárně či dokonce v rozporu se zákonem.
Protože Rada ČT, která má televizi veřejné služby kontrolovat, dlouhodobě na tuto svoji základní funkci rezignuje a ve své většině figuruje spíš jako spojenec a ochránce managementu, nemá Nezávislá odborová organizace jinou možnost, než se s důvěrou obrátit na orgány činné v trestním řízení. Ty, jako jediné, mohou okolnosti podezřelých výběrových řízení nezávisle vyšetřit a jak doufáme, vyvrátit veškeré spekulace, včetně publikovaných pochybností o původu majetku některých členů vrcholného vedení ČT.

Zároveň vyzýváme širokou veřejnost, aby se více zajímala o to, kdo ji v Radě ČT zastupuje a vytvořila na politickou reprezentaci účinný tlak na urychlenou změnu systému obsazování mediálních rad a to v souladu s vládním programovým prohlášením. Nezávislá odborová organizace ČT nabízí při přípravě příslušných legislativních změn konstruktivní odbornou spolupráci.


V Praze, dne 28. října 2010

Výkonný výbor NOO ČT v Praze

Za správnost: Adam Komers mluvčí VV NOO


 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty