Nebezpečné akce některých členů managementu ČT a Rady ČT

Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze na svém jednání dne 7.10.2010 přijal následující stanovisko:

VV NOO konstatuje, že počínání vrcholného managementu a Rady ČT začalo ohrožovat samotnou existenci televize veřejné služby. Mediální kampaň, kterou vyvolalo zejména výběrové řízení na outsourcing výběru a správy koncesionářských poplatků, neprůhledné zadávání výroby pořadů „spřáteleným firmám“ atd. vrhá špatné světlo na celou ČT, tudíž i na drtivou většinu poctivě pracujících a ČT a jejímu poslání oddaných zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že nebezpečné akce některých členů managementu ČT a Rady ČT stále více vzbuzují všelijaké spekulace, bude VV NOO usilovat o prošetření všech podezřelých aktivit Policií ČR.

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty