Dopis odborů generálnímu řediteli ČT k zadávání zakázek

V Praze dne 23. září 2010
Mgr. Jiří Janeček
generální ředitel
Kavčí hory

věc: odbory k outsourcingu

Vážený pane generální řediteli,
je tomu již měsíc, co jste při osobním setkání uznal výhrady odborů k vypsání veřejné zakázky na „úklidovou firmu“ a další klíčové činnosti v tomto výběrovém řízení skryté. Ani zaměstnanci provozu společné techniky dosud nedostali příležitost, aby předložili své návrhy na hledání úspor, jak jste slíbil. Ještě jste nám zřejmě nestačil odeslat písemnou odpověď, kterou jsme podle platného Pracovního řádu ČT měli dávno dostat a na kterou čekáme, a již Vám musíme psát znovu, a to ve věci neméně závažné.
Jsme přímo šokováni skutečností, že tak strategickou činnost, jakou je výběr televizních poplatků, chcete zadat externí firmě. Ve výčtu výhrad je na prvním místě fakt, že takto vážné rozhodnutí opět nebylo s odborovou organizací projednáno, ačkoli Vám to ukládá nejen kolektivní smlouva, ale i Zákoník práce v platném znění.
Prostřednictvím svého sekretariátu jste zrušil plánovanou včerejší schůzku, kde jsme od Vás chtěli dostat řadu odpovědí na naše věcné otázky k probíhajícím pochybným a překotně vyhlašovaným výběrovým řízením. Protože jste pravděpodobně nepověřil žádného z mnoha ředitelů, aby s námi tyto závažné skutečnosti zákonnou formou projednal, byli jsme nuceni obrátit se prostřednictvím celostátního odborového svazu Media na poslance PČR. Záměry některých členů vrcholného managementu ČT, nápadně připomínající kroky „managementů“ stojících na počátku krachu jiných, dříve prosperujících a následně vytunelovaných firem, jsou totiž natolik alarmující, že v tuto chvíli považujeme za nezbytné „zatáhnout za záchrannou brzdu“.
Žádáme Vás touto cestou o okamžité zastavení všech výběrových řízení směřujících k outsourcingu pro ČT klíčových pracovních činností, zastávaných zaměstnanci ČT.
Vyzýváme Vás, abyste neprodleně začal dodržovat nejen své sliby, ale zejména platné zákony a kolektivní smlouvu.

S pozdravem za NOO
Antonín Dekoj
předseda


Na vědomí:personální ředitel Ing. Jan Mrzena
provozní ředitel Mgr. Vladimír Karmazín
finanční ředitelka Ing. Lujza Oravcová
Rada ČT

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty