Čtyři poznámky ROZO na závěr diskuse s předsednictvem Rady ČRo


V Praze 8. března 2010

Čtyři poznámky ROZO na závěr diskuse s předsednictvem Rady ČRo.

Absence sebereflexe, kterou předsednictvo Rady ČRo projevilo ve svém vyjádření ze dne 3.3.2010, vede ROZO k přesvědčení, že nemá cenu už tak značně zjitřenou atmosféru v Českém rozhlase nadále podněcovat. Ve snaze zklidnit dění proto diskusi s Radou končí.

Pro přesnost je však třeba uvést tyto čtyři poznámky.

1) Upřesnění:
Prohlášení ROZO ze dne 1.3.2010 bylo konferenční cestou prodiskutováno se všemi členy Rady odborové základní organizace v Praze a se všemi předsedy dílčích organizací v regionech. Z celkového počtu 22 členů ROZO včetně předsedů organizací v regionech se k textu souhlasně vyjádřilo 18 členů. Dva členové se neozvali, jeden člen byl nemocen a zbývající služebně ve Vancouveru.
Místopředsedkyně Rady ČRo Dana Jaklová si tuto okolnost – jak bylo ROZO informováno – předem zjišťovala. Proto vyslovenou pochybnost musíme považovat jen za snahu o bagatelizaci vyjádřeného názoru. Od zveřejnění Prohlášení ROZO (1.3.2010) s ním vyslovil souhlas nezanedbatelný počet pracovníků ČRo.

2) Oprava:
ROZO opravuje jeden údaj ze svého Prohlášení ze dne 1. 3. 2010: praktické bezvládní v ČRo trvá mnohem déle, nežli jeden rok. ROZO se ve svém Prohlášení žádným způsobem nezastávalo bývalého vedení ČRo.


3) Vysvětlení:
Předsednictvo Rady ČRo bohužel nepochopilo smysl tvrzení ROZO ve vztahu k potřebnosti ředitele. Samozřejmě, že tak důležité veřejnoprávní médium ředitele potřebuje. Ovšem ředitele zřetelných profesních a osobnostních kvalit. Takového ČRo už po léta nemá, takového Rada ČRo nenašla, nezvolila. Navzdory tomu ČRo funguje nesporně kvalitně.


4) Zdůraznění:
ROZO opakovaně zdůrazňuje, že ať už Rada ČRo nazve částku vyplacenou bývalému GŘ Medkovi padákem, nebo konkurenční doložkou, na podstatě věci to nic nemění. Toto rozhodnutí Rady ČRo není v rozporu se zákonem, ale s rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí o udělení konkurenční doložky po tak krátké době působení GŘ poškodilo především pověst ČRo v očích koncesionářů, kteří oprávněně poukazují na nehospodárné zacházení s rozhlasovými poplatky, zejména v okamžiku, kdy ČRo, navíc ústy právě odstoupivšího ředitele, vyhlásil úsporná opatření.Jménem ROZOMgr. Jiří Hubička, předseda v.r.


(Pozn.: souhlasné stanovisko s tímto textem vyjádřilo 18 členů ROZO z celkového počtu 22, zbývající se do poledních hodin 8.3. nestihli ozvat)

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |   ČTK  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty