O NÁS:

 • OS Media - odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků sdružuje základní odborové organizace působící v Českých médiích veřejné služby, tedy v Českém rozhlase (Čro) a České televizi (ČT).
 • OS Media je nezávislým sdružením, které bylo ustanoveno za účelem koordinace postupů při zastupování zájmů svých členů. Spolupráce je zaměřena na účast v tripartitě, na vztahy k veřejné správě a k zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům.
 • OS Media je oprávněn jednat se všemi ústavními činiteli, orgány státní moci, samosprávy, dále s organizacemi zaměstnavatelů, politickými stranami a hnutími a dalšími institucemi s celostátní i místní působností.
 • OS Media je příslušný pro projednávání návrhů zákonů a ostatních právních předpisů, týkajících se důležitých zájmů jak zaměstnanců, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek, tak i obecně závazných právních předpisů upravujících mediální sféru.
 • OS Media je nezávislým na orgánech státní moci, veřejné správy a samosprávy, na organizacích zaměstnavatelů, na politických stranách a hnutích.
 • OS Media pracuje na zásadách demokratických principů jednání a rozhodování. Hájí lidská práva, zejména právo projevu, vyjádření, tvorby, sdružování, všeobecné volební právo a právo plného přístupu k médiím a k prostředkům šíření tvůrčí činnosti, na kterých práva a svobody závisí.
 • OS Media obhajuje a prosazuje nezávislost hromadných sdělovacích prostředků veřejné služby.
 • OS Media představuje spojovací a koordinační článek mezi svými členy, hájí jejich společné zájmy v odvětví audiovizuální techniky, hromadných sdělovacích prostředků, umění a zábavy.
 • OS Media je otevřen i dalším odborovým organizacím.
 • OS Media zastupuje své členy v centrálních mezinárodních organizacích případně v dalších mezinárodních institucích, včetně jednání se zahraničními odborovými ústřednami.
 • OS Media je členem celosvětové odborové centrály UNI (Union Network International), v sektoru UNI – MEI (Media and Entertaintment).
 • OS Media je členem Českomoravská konfederace odborových svazů.

 Aktuality  |  OS Media  |  ČT  |   ČRO  |  UNI-MEI  |   Lidé  |  Archiv do r.2008  | Kontakty